portal

stengårdsvej 64
6705 esbjerg
2021

portal er resultatet af et borgerinddragende kunstprojekt. lyskunstværket viser løbende 50 forskellige farvekombinationer lavet af områdets borgere.

med udgangspunkt i fælles gåture i området opfordrede tina ratzer områdets beboere, børn, unge som ældre til at vælge farver fra deres offentlige arealer, såsom facader, legepladser og fortov, til en fælles designproces.

tina ratzer afholdte flere farveworkshops, hvor borgerne lærte at blande deres udvalgte farver ud fra de 3 primære farver; rød, gul og blå og i samspil med enkle former fra boligblokkene, gyngerne på legepladsen og vindmøllerne på havnen i byen, blev farver og former smeltet sammen til et kunstværk, der baner vejen for det endelige lyskunstværk for området.

”gennem farveworkshops bruger jeg mig selv som et redskab til at skabe nærvær og tillid. Jeg inddrager borgerne, børnene, de unge, som de ældre i det område, jeg arbejder i for at tage del i og medejerskab i designprocessen, så vi sammen kan udvikle enestående kunstværker til deres område.”

kunstprojektet og værket er en del af projekt 6705 + den danske kunstfond, hvor kunstfonden i samarbejde med esbjerg kommune, lokale aktører og borgere skaber kunstoplevelser i området ved stengårdsvej.

fotograf torben meyer og tina ratzer

lyskonsulent
jesper kongshaug

støttet af:
dansk kunstfond
esbjerg kommune
johan hoffmann fonden
ungdomsbo

Scroll to Top